De heilige geometrie is een geometrische symbooltaal, die met beelden werkt, in plaats van woorden, en die daardoor veel directer en doeltreffender informatie kan overbrengen, tot op DNA niveau aan toe.

Het basissymbool van de heilige geometrie, de levensbloem (Flower of life), heeft een sterk helende invloed. Alleen het ernaar kijken of er in meditatie op afstemmen kan al grote veranderingen teweeg brengen. Het woord heilig in heilige geometrie heeft niets met religie te maken, maar slaat op een heel-wording, heling dus, en dat is waarvoor de levensbloem kan worden gebruikt.

De levensbloem is opgebouwd uit 19 hele cirkels, met daarom heen twee grotere cirkels.

De levensbloem geldt als een van de krachtigste natuursymbolen uit de heilige geometrie. Ze is een oeroude metafoor voor de verbondenheid van alle leven in het universum.

Samengevat het geloof in de levensbloem ondersteunt het elimineren van (persoonlijke) blokkades die ons energetische systeem belemmeren. Het zorgt, op uiteenlopende manieren, voor een ongehinderde doorstroming van vernieuwde levensenergie en houdt straling van moderne apparatuur tegen.

Telkens als ik naar een levensbloem kijk of als ik ermee bezig ben gebeurt er iets in mijn systeem. Het is lastig om het onder woorden te brengen maar, omdat ik VOEL dat het fijn voor me is, werk ik er graag mee.

Daarom teken ik graag een levensbloem, of afgeleide daarvan, afgestemd op jouw energie van dit moment. Ik ga aan de slag en weet nooit van tevoren hoe het eruit gaat zien en welke kleur ik ga gebruiken. Ik werk dus erg intuïtief. Het eindresultaat wordt verstuurd zodat je er zo vaak mogelijk ernaar kan kijken, ermee kan mediteren of ermee kan doen wat je er graag mee wilt doen.

Jouw investering voor een persoonlijke levensbloem: 25€

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn